Giá bánh Pía Hải Sơn

Giá bánh Pía tại TP.Hồ Chí Minh
Đăng bởi Bánh Pía Sóc Trăng
vào ngày 14/05/2020

BẢNG GIÁ BÁNH PÍA HẢI SƠN

 

BẢNG GIÁ BÁNH PÍA SẦU RIÊNG

STT TÊN BÁNH GIÁ BÁN GHI CHÚ
1 Pía Sầu Riêng 280g 40.000  
2 Pía Sầu Riêng 350g 45.000  
3 Pía Sầu Riêng 380g 50.000  
4 Pía Sầu Riêng 400g 55.000  
5 Pía Sầu Riêng 450g 60.000 Bán chạy
6 Pía Sầu Riêng 450g 2 Trứng 70.000 Bán chạy
7 Pía Sầu Riêng 540g 70.000 Đặc biệt
8 Pía Sầu Riêng 600g 80.000 Thượng Hạng
9 Pía Sầu Riêng 600g 2 Trứng 90.000 Thượng Hạng
10 Pía Sầu Riêng 800g 105.000 Thượng Hạng
11 Pía Sầu Riêng 800g 2 Trứng 115.000 Thượng Hạng
12 Pía Tứ Vị (4 hương vị) 90.000 Thượng Hạng

 

BẢNG GIÁ BÁNH PÍA KHOAI MÔN

STT TÊN BÁNH GIÁ BÁN GHI CHÚ
1 Pía Môn Hộp 350g 55.000  
2 Pía Môn Hộp 450g 65.000 Đặc biệt

 

BẢNG GIÁ BÁNH PÍA THỊT LẠP - MẶN

STT TÊN BÁNH GIÁ BÁN GHI CHÚ
1 Pía Thịt Lạp 350g Hộp 50.000  
2 Pía Thịt Lạp 450g Hộp 60.000 Đặc biệt

 

BẢNG GIÁ BÁNH PÍA CHAY

STT TÊN BÁNH GIÁ BÁNH GHI CHÚ
1 Pía Chay Đậu 300g 40.000  
2 Pía Chay Đậu 350g Hộp 45.000  
3 Pía Chay Đậu 400g Hộp 50.000 Đặc biệt
4 Pía Chay Đậu 500g  60.000 Đặc biệt
5 Pía Chay Môn 400g Hộp 60.000 Đặc biệt
6 Pía Chay Lá Dứa 400g Hộp 50.000  
7 Pía Chay Nhân Khóm 400g Hộp 50.000  

 

BẢNG GIÁ BÁNH PÍA KIM SA

STT TÊN BÁNH GIÁ BÁNH GHI CHÚ
1 Pía Kim Sa - Cái 7.000 Đậu - Dứa - Mè Đen
2 Pía Kim Sa - Hộp (8 cái) 60.000 Đậu - Dứa - Mè Đen
3 Pía Kim Sa - Túi (18 cái) 130.000 Đậu - Dứa