Bánh Pía Sóc Trăng

Lạp Xưởng Sóc Trăng

Đặc sản khác

Kẹo Đậu Phộng, Kẹo Thèo Lèo